مشاوره رایگان

شما می‌توانید از طریق تلفن و تلگرام با مشاورین ما در تماس باشید و درباره‌ی خدمات آموزشی ما اطلاعات کسب نمایید.

آزمایشگاه ایمونولوژی
الزامات آزمایشگاه
آزمایشگاه ژنتیک
آزمایشگاه میکروب شناسی
آزمایشگاه هماتولوژی
آزمایشگاه بیوشیمی
بیماری‌های خود ایمن گوارش و کبد - بیماری آنمی پرنیشیوز
بیماری‌های گوارش و کبد - بیماری سلیاک
تکنیک‌های مهم آزمایشگاهی در تشخیص اتوآنتی بادی‌ها در بیماری‌های بافت پیوندی
الایزا
بیماری‌های بافت پیوندی
دکتر رضا محمدی
کتاب ضروریات ایمونولوژی دکتر سلیمیان
مدرسین و اساتید رصد آزما پژوه
شرکت آمیتیس ژن
شرکت ایده زیست نوترکیب
آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد