مشاوره رایگان

شما می‌توانید از طریق تلفن و تلگرام با مشاورین ما در تماس باشید و درباره‌ی خدمات آموزشی ما اطلاعات کسب نمایید.

آزمایشگاه ایمونولوژی
آزمایشگاه ژنتیک
آزمایشگاه میکروب شناسی
آزمایشگاه هماتولوژی
آزمایشگاه بیوشیمی
بیماری‌های خود ایمن گوارش و کبد - بیماری آنمی پرنیشیوز
بیماری‌های گوارش و کبد - بیماری سلیاک
تکنیک‌های مهم آزمایشگاهی در تشخیص اتوآنتی بادی‌ها در بیماری‌های بافت پیوندی
الایزا

الایزا

/
بیماری‌های بافت پیوندی
دکتر رضا محمدی
کتاب ضروریات ایمونولوژی دکتر سلیمیان
مدرسین و اساتید رصد آزما پژوه
دکتر محمد فرهادی لنگرودیپزشک و متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علیرضا فلاحدکترای علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر رضا محمدیدکترای علوم آزمایشگاهی تخصصی و دکتری بیوشیمی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر عباسعلی ایمانی فولادیدکترای باکتری شناسی پزشکی از دانشگاه تربیت مدرس
دکتر جعفر سلیمیاندکترای ایمونولوژی پزشکی از دانشگاه تربیت مدرس
دکتر لیلا عارفیانپزشک و متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مریم حسینیپزشک و متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سید محمد اکرمیپزشک و دکترای ژنتیک پزشکی از انگلستان
دکتر سعید مروتیپزشک و دکترای ژنتیک پزشکی از ژاپن
شرکت آمیتیس ژن
شرکت ایده زیست نوترکیب
آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد